ET FOLKEKIRKELIGT VÆRDIGRUNDLAG

Nøglen i vores tilgang til pleje og omsorg er MØDET MED BEBOEREN.

Vi arbejder ud fra et folkekirkeligt værdigrundlag. Det afspejler sig i stort og småt i vores måde at tænke og løse opgaver på, lige fra måden vi designer en plejebolig, uddannelse af forstandere, personale og måden vi møder hinanden i hverdagen.

Helt særligt vil vi gerne kendes på måden, vi ser og møder beboeren, hvor vi gør os umage for at skabe ET HJEM. Et hjem hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt. 

Læs mere om Danske Diakonhjems værdigrundlag


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.