Video over tilblivelsen af Fjordbo

Se et sammenkog af tilblivelsen af Fjordbo i denne video

Historien bag Fjordbo

At Danske Diakonhjem i dag bygger et bosted ved Gråsten har en længere historie og mange overvejelser bag sig. Det hele startede med, at lokale forældrepar ønskede nye muligheder for deres børn.

Kontakten til Danske Diakonhjem 

Vi er i det sønderjyske omkring Sønderborg og Aabenraa kommuner. Her er en forældregruppe til børn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse optaget af, hvor børnene kan bo den dag de ikke længere skal bo derhjemme.

For ca. 2 år siden ringer Dirk Sina, repræsentant for forældregruppen, derfor til Emil Tang for at forhøre sig om muligheden for et samarbejde med Danske Diakonhjem. De var særligt tiltrukket af den værdibårne tilgang, som organisationen har, og havde samtidigt fået organisationen anbefalet. Det blev starten på et samarbejde.

2 muligheder for organisering

Danske Diakonhjems direktør tog positivt imod henvendelsen og mødtes med forældregruppen, som talte ca. 16 forældrepar. Her blev der skitseret to muligheder. Det ene mulighed var, at forældregruppen selv skulle oprette en bestyrelse, rejse kapital, søge certificering, tilladelse, byggekvote m.v., og at Danske Diakonhjem efterfølgende skulle levere de rent administrative ydelser til bostedet.  Den anden mulighed var, at Danske Diakonhjem kom med kapitalen og forestod hele etableringen, hvorved bostedet ville blive en formel del af Danske Diakonhjems organisation.

Efter at forældregruppen havde talt sammen om de forskellige samarbejdsmuligheder, blev konklusionen, at de ønskede at Danske Diakonhjem skulle gå ind og varetage så vel ejer- som driftsforhold. Forældregruppen ville så stille sig til rådighed med hjælp og støtte til projektet.

Foreningen Fjordbo etableres

Forældregruppens støtte viste sig i etableringen af Foreningen Fjordbo. Dirk Sina er valgt som formand og foreningen er trukket i arbejdstøjet og bistår med forskellige gode aktiviteter i processen. Foreningen vil i forberedelsesfasen og når driften starter få mulighed for indflydelse.

Hvor skulle bostedet ligge?

Første udfordring var at finde et egnet sted at bygge bostedet for de unge. Der var ikke tvivl om, at det skulle være enten i Sønderborg eller Aabenraa Kommuner. Udvalgsformændene fra de to kommuners socialudvalg blev involveret, Niels Ole Bennedsen, Sønderborg, og Povl Kylling Petersen fra Aabenraa. Begge politikkere fik deres forvaltninger engageret i opgaven med at finde egnede steder.

 

Danske Diakonhjem tog sammen med sine tekniske rådgivere, repræsentanter fra forældregruppen, forvaltningsmedarbejdere og politikere på besigtigelse af grunde og bygningskomplekser i begge kommuner. Da man havde set grunden på Toftvej ved Egernsundbroen i Gråsten, var der ikke tvivl om, at forældregruppen og Danske Diakonhjem i fællesskab ønskede, at få undersøgt muligheden for at bygge her. 

"Navnet Fjordbo"

En aften Emil Tang sad og skulle lægge sidste hånd på en ansøgning til Ministeriet i forbindelse med projekteringen, skulle han angive et navn. Hvad skulle stedet hedde? Umiddelbart, da han tænkte på stedets placering, skrev han navnet Fjordbo. Forældregruppen drøftede på et senere møde navnet og blev hurtigt enige om, at de ikke kunne finde et mere passende navn til stedet. - Og nu kan det slet ikke hedde andet! Det kommer til at ligge smukt ned til fjorden på den ønskede grund, hvor 1. spadestik til byggeriet tages 6. september 2016. Bofællesskabet forventes at stå klar til indflytning 1. februar 2018. 

Luftfoto over Bofællesskabet Fjordbos kommende placering


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.