Foreningen Fjordbo

Foreningen Fjordbo består bl.a. af forældre, som igennem flere år har arbejdet for oprettelsen af bofællesskabet Fjordbo.

Visionen er, at skabe Danmarks bedste og smukkeste bofællesskab.

Foreningen inviterer alle kommende familier til et aktivt medlemskab af Foreningen Fjordbo.
Intentionen med et aktivt medlemskab er, at familierne igennem deres frivillige arbejde bidrager til "det gode liv” i Fjordbo og for “Fjordboerne“.
I det ligger også, at man støtter loyalt op omkring fællesskabet og aktivt præger ånden i Fjordbo og bidrager til, at Fjordbo er et godt hjem for ”Fjordboerne”.

Den frivillige indsats spænder vidt - alt efter medlemmernes ønsker, evner og ressourcer. Foreningen står bag forskellige frivillige grupper med forskellige opgaver. Ved henvendelse til forældreforeningen, kan man få yderligere oplysninger om grupperne.
Ved medlemskab har man ved valg til familierådet, indflydelse på dagligdagen i Fjordbo.

Medlemskab i Foreningen Fjordbo i al almindelighed og aktivt medlemskab i særdeleshed, er naturligvis frivilligt og forpligtelsen til aktivt arbejde i foreningen er i lighed med andre foreninger, (idrætsforeninger mm.) en hensigtserklæring og ikke et juridiskbindende faktum.

Det er naturligvis ikke et krav til familierne til ”Fjordboerne” at være medlem af Foreningen Fjordbo. Ligesom, at Fjordboernes ønske om ikke-inddragelse, også skal respekteres.

Vi ønsker et hjem fyldt med liv og glæde og derfor skal det også være naturligt for forældre og familie, at færdes i Fjordbo.
Vi tror på, at fællesskab giver aktive familier og aktive Fjordboere. Alt dette er med til, at skabe et livligt hjem og en meningsfuld hverdag.

Samtidig håber vi på en konstruktiv og ligeværdig samtale, Fjordbo og familierne imellem, hvor der er plads til både ris og ros.
Vi har en forventning om, at man går til hinanden, hvis der opstår spørgsmål eller undren – dvs. at vi snakker med hinanden og ikke om hinanden. På den måde er man også med til, at bidrage til en venlig og hjemlig ånd i Fjordbo.

 

For yderligere information kontakt formand for Foreningen Fjordbo: Dirk Sina dirksina@hotmail.com


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.