Profil

Fjordbo er et bosted for 16 voksne med nedsat funktionsevne. Det vil primært være mennesker med psykisk udviklingshæmning, samt eventuelle tilstødende fysiske handikaps. 

Danske Diakonhjem står bag Fjordbo. 

Fjordbo drives som et friplejehjem efter lov om friplejeboliger. 

Fjordbo bygges i Gråsten med smuk udsigt til fjord og lystbådhavn.

Se arkitektens oplæg 

Værdier og pædagogisk tilgang

På Fjordbo har vi en klar vision for, hvordan vi ønsker at skabe hjem for vores beboere.

Du kan læse om vores værdier og pædagogiske tilgange her: Læs mere 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.