Bliv Beboer i Bofællesskabet Fjordbo

Når en borger ansøger om en plads på Fjordbo, så vurderer hjemkommunen om borgeren har ret til et længerevarende botilbud efter serviceloven. I den forbindelse tager kommunen også stilling til borgerens samlede hjælpebehov efter de relevante bestemmelser i serviceloven. Kommunen tager herefter stilling til om Fjordbo, er certificeret til at levere alle de ydelser som borgeren er visiteret til.

Fjordbo er et privat botilbud efter friplejeboligloven, hvor boligerne i botilbuddet er private udlejningsboliger. Det er Fjordbo, som anviser boliger i botilbuddet til de borgere, der opfylder betingelserne for at kunne vælge en friplejebolig der. Kommunen har ikke anvisningsret til boligerne, og derfor er det er alene Fjordbo, som beslutter hvilke borgere de tilbyder en bolig.

Fjordbo afventer lige nu, at såvel Åbenrå kommune som Sønderborg kommune får afsluttet deres visiteringer.

Herefter vil Fjordbo tage stilling ud fra en samlet faglig vurdering.

Fjordbo forventes klar til indflytning 15. marts 2018. 

Er du interesseret i at flytte ind i Bofællesskabet Fjordbo?

Er du interesseret i at få en bolig i Fjordbo, og savner du informationer du ikke kan finde her på hjemmesiden, så er du velkommen til at kontakte Andreas Nielsen på telefon 20474014 eller på mail: ani@diakon.dk 

 

Det bliver Danmarks smukkeste bofællesskab. Det bliver også Danmarks bedste bofællesskab

Dirk Sina, formand for Fjordbos støttegruppe

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.